Použitie 2% a darov

Vaše 2% a dary sme využili nasledovne:

r. 2022

úhrada nákladov spojených s kúpeľnou liečbou Andreja a Márie v Kováčovej

oxygenoterapia v Kováčovej

úhrada cestovných nákladov na lekárske kontroly

úhrada opatrovateľskej služby pre Andreja a Máriu

príspevok klienta do voľnočasového centra

úhrada 5-dňového rehabilitačného pobytu Andreja na Sliači

úhrada liekov a vitamínov

príležitostná hipoterapia a masáže

r. 2021

úhrada cestovných nákladov na lekárske  kontroly

úhrada  5-dňového rehabilitačného pobytu v kúpeľoch Nimnica pre Andreja

nákup vitamínových doplnkov a liečiv

masáže, hipoterapia pre Andreja a Máriu

úhrada opatrovateľskej služby pre Andreja a Máriu

r.2020

nákup biolampy BIOPTRON

masáže pre Andreja a Máriu

úhrada podpornej liečby pre Evku

úhrada cestovných nákladov na  lekárske kontroly

sprievodné náklady liečebného pobytu v Kováčovej  pre Andreja a Máriu

úhrada liekov a vitamínových doplnkov

r.2019

nákup  dvoch zdravotných matracov

liečivá, sporadická hipoterapia

cestovné náklady na kontroly

                        Ďakujeme !