O nás

Sme občianske združenie založené v roku 2017, ktorého predmetom činnosti je podpora liečby zdravotne postihnutých detí a mladých ľudí. Ide o pomoc pri zabezpečení liečivami  a vitamínmi, zdravotníckymi pomôckami, úhradou cestovných  nákladov  v súvislosti s vyšetreniami, kontrolami, RHB , úhradou liečebných pobytov a opatrovateľskej služby. Podporujeme hlavne súrodencov Andreja a Máriu Ťažkých, ktorí trpia ojedinelou, progresívnou metabolickou poruchou -deficitom lyzozomálnej alfa-D- manozidázy, ktorá závažne negatívne a plošne vplýva na ich život. Podľa potreby  pomáhame aj ďalším jednotlivcom.

Ďalšou činnosťou združenia je organizácia ekonomických seminárov – školení z oblastí daní,  za účelom získania finančných prostriedkov na  vyššie uvedenú činnosť.  Školenia zatiaľ  organizujeme sporadicky, ale snažíme sa o výber aktuálnych  tém odprezentovaných lektormi – odborníkmi v danej oblasti,  s pozitívnymi hodnoteniami  zo strany účastníkov  školení.

Kontakt na naše občianske združenie nájdete tu.