O nás

Sme občianske združenie založené v roku 2017 na  podporu prekonávania dôsledkov ochorenia  súrodencov Andreja a Márie Ťažkých, ktorí trpia ojedinelou, progresívnou metabolickou poruchou -deficitom lyzozomálnej alfa-D- manozidázy. Ochorenie závažne negatívne a plošne vplýva na ich život. Finančné prostriedky získavame prostredníctvom zbierania 2% z daní a  príležitostnou organizáciou ekonomických školení z oblasti daní. Vďaka tejto pomoci uhrádzame zvýšené výdavky na liečebné pobyty, rehabilitácie, opatrovateľskú službu, cestovné náklady na vyšetrenia, kontroly a RHB, zdravotné pomôcky, liečivá, doplnky výživy, a ostatné súvisiace náklady.

Kontakt na naše občianske združenie nájdete tu.