Kontakt – OPORA o.z.

OPORA o.z.
J.D. Matejovie  952/75
976 52  Čierny Balog

E-mail: oporaoz@sanynet.sk
Mobil: +421 908 508 491
Andrea Ťažká – predseda o.z.

Ekonomické údaje
IČO: 51168014
DIČ: 2120633031
Nie sme platiteľmi DPH

č. ú. 2301334601/8330
IBAN  SK43 8330 0000 0023 0133 4601

Organizácia je zapísaná aj v Živnostenskom registri Okresného úradu Brezno
číslo živnostenského registra 630-17198

Ochrana osobných údajov