Zrealizované školenia

Novely zákona o DPH platné od 1.1.2023 a aktuálne prípady v praktických príkladoch

DPH v medzinárodnej preprave v r.2021-webinár

Uplatňovanie DPH v CK a CA od 01.01.2020 v praktických príkladoch

Novely zákona o DPH od 01.01.2020

Zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré nadobúdajú účinnosť v roku 2019, 2020 a 2021 a daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019

Daňové priznanie pre fyzické osoby a zmeny s tým súvisiace

Daňové priznanie k dani z príjmov pre právnické osoby za rok 2018

Novely zákona o DPH od 01.01.2019

Účtovná a daňová závierka 2018

Uplatňovanie DPH cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami v praktických príkladoch

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 01.01.2018 a daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017

Novela zákona o DPH od 01.01.2018