Podporte 2%

Návod na vyplňovanie tlačív, ktoré deklarujú darovanie 2% z dane pre združenie

ZAMESTNANCI

Zamestnanci na miestne príslušný daňový úrad odovzdávajú dve tlačivá:

  1. Tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE z príjmov zo závislej činnosti“ ktoré treba vyplnené vyžiadať od svojho zamestnávateľa,
  2. Tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane“ si vypíše sám zamestnanec podľa údajov, ktoré uviedol zamestnávateľ v tlačive POTVRDENIE  O ZAPLATENÍ DANE z príjmov zo závislej činnosti “ a potom obidve tieto tlačivá odovzdá miestne príslušnému daňovému úradu do 30.4.2024. Do dokumentu je možné vpisovať priamo v počítači.

 

Pokiaľ Vás zaťažuje vypisovanie tlačiva alebo na to nemáte čas, ale chcete nám darovať 2%, kontaktujte prosím Andreu Ťažkú  +421 908  508 491.

Stiahnuť tlačivo

 

PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY

  1. Fyzické osoby – podnikatelia, údaje o prijímateľovi 2% vpisujú priamo do tlačiva daňového priznania k dani z príjmov, ktoré sú povinní podať do 02.04. 2024 (takže im nie sú potrebné vyššie 2 uvedené tlačivá)
  2. Právnické osoby taktiež údaje o prijímateľovi vpisujú priamo do tlačiva daňového priznania k dani z príjmov, pričom môžu postupovať 2 spôsobmi:
    1. ak pred 02.04. 2024 na základe darovacej zmluvy darujú neziskovej organizácii finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5 %  z dane, potom môžu v daňovom priznaní podarovať  prijímateľom sumu vo výške 2% dane,
    2. ak nepodarujú vyššie uvedenú sumu do danej lehoty, potom môžu v daňovom priznaní podarovať  prijímateľom sumu len vo výške 1%  z dane.

Do daňového priznania  uvedú údaje:
IČO: 51168014
Obchodné meno (názov): OPORA o.z.