Interné (in house) školenia

Uplatňovanie DPH pri dodávkach tovarov

Obsah školenia:

Zdaňovanie predaja tovaru v tuzemsku,  predaje tovaru do členských štátov a tretích  štátov,  nákupy tovaru z členských štátov, pohyblivá a nepohyblivá dodávka – reťazové obchody, trojstranný obchod – praktické príklady

Cieľová skupina:

účtovníci, logisti, manažéri obchodných a výrobných firiem